รถบรรทุกรุ่นใหม่มาแล้ว

  หจก. โชคอนันต์ ชาละวัน ขนส่ง ได้เสริมคุณภาพงานการขนส่งของเราด้วยรถรุ่นใหม่ที่ได้สั่งซื้อเข้ามา รถรุ่นใหม่มีคุณภาพ...

หจก. โชคอนันต์ ชาละวัน ขนส่ง

  ในปี 2546 , นายอนันต์ รอดพงษ์ ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนโชคอนันต์ชาละวันขนส่ง ธุรกิจที่จัดทำ คือ ธุรกิจบริการด้านขนส่ง และกระจายสินค้า ให้แก่โรงงานต่างๆ โดยมีทีมงาน ที่มีความสามารถ...